Sustainable Fashion Gift Card

Sustainable Fashion Gift Card

Niemand zou hoeven twijfelen aan een goed cadeau.

 

Ruim de helft van de mensen vindt het belangrijk dat hun kleding duurzaam is, maar slechts 14% probeert daadwerkelijk duurzame kleding te dragen. Deze kloof willen we overbruggen. Daarom zijn we met Bij Priester één van de fashion pioniers die meedoet met de Sustainable Fashion Gift Card.

Met de giftcard ondersteun je de fashion revolutie die nodig is om de mode-industrie te verduurzamen, en tegelijkertijd investeer je in fashion pioniers die zich elke dag inzetten voor een betere mode-industrie.

Wanneer je jouw giftcard wil verzilveren, ontdek je welke duurzame kledingkeuzes je allemaal hebt. Van mooie duurzame merken van talentvolle jonge ontwerpers, tot kleding bibliotheken, style coaches, en meer. 

De Sustainable Fashion Gift Card bewijst dat duurzame mode voor een breed publiek toegankelijk kan zijn.
Nobody should doubt a good gift.

More than half of people think it is important that their clothing is sustainable, but only 14% actually try to wear sustainable clothing. We want to bridge this gap. That is why we are one of the fashion pioneers participating in the Sustainable Fashion Gift Card.

With the gift card, you support the fashion revolution  that’s needed to make the fashion industry more sustainable, while at the same time investing in fashion pioneers who are committed to a better fashion industry every day.

When redeeming your gift card, you’ll discover which sustainable clothing choices you have. From beautiful sustainable brands of talented young designers, to fashion libraries, style coaches, and more.

The Sustainable Fashion Gift Card proves that sustainable fashion can be accessible to a wide audience.